Circular 15/2023: «Acto de asunción periodo 2023-2027»